Zastava                  Руски писнї - Rutenian Songs

Опатьце богатство видео материялох о Русинох - кликнїце на лоґо
See the abundance of video clips about Rusyns - click on the logo

 

ЗМИСТ - CONTENTS

НЄКЛАСИФИКОВАНИ ПИСНЇ

А калїна било квитнє   
А на полю три тополї  
А там долу при доїни   
А хто же це билєл,  березо била   
Бачко, моя Бачко   
Бачко ровна, Бачко мила   
Берем лєн   
Била ме моя мамочка   
Боже мой премили   
Велька глава капустова   
Видз лє дакус, мой Иванку   
Гей, Карпати, гори нашо   
Горе волки, горе
Горела лїпа   
Грали, грали музиканти   
До нас, хлапци
Дує витор, дує  з гори   
Ей, кед би я мацер мала   
Ей, млади шугаю   
Ей, одала ши ме мамо   
Ей, одбегнєм я до дому   
Желєне, желєне, коло желєного
Закукала куковичка   
Зашвиц, мила,  швичку
Ище мешац нє вишол   
Кажда дзивка   
Кед зме руковали
Кед ме любиш мой премили   
Кед ме мойо одавали
Кед я вчера вечар на капурки стала   
Кед я ишол горе шором   
Мала я фраера
Мамо моя,  мамо моя   
Мала матка сина   
Ми вас не пущаме
Мили мой   
Моя мама дома, я у Америки   
На високей гори   
Настред Инґросбора   
Нє стой жецу, там при пецу 
Нє швиц ти, мешачку   
Ноцами нє спала   
Огірочки попліночки   
О, де ти ся вибіраєш
Од Кракова дражка насипана
Ой, ви, берези   
Ой, горела полонина   
Ой, зажену сиві  воли   
Ой, на гори шено
Ой,  не  був я на  Гуцулах   
Ой, розпука   
Ой, чи правда, чи не правда
Пасла би я воли
Пасла дівчина чотирі воли   
Пила би ше палєночка
Пищалочка вербова   
Під горов вода   
Плєшу я
Поляна   
Понад воду мили стої   
По садочку походжаю   
Пошла би я
Пошол мили
Пошол циґан до вароша
Привикайце чарни очка
Стоїть верба над водою
Сцали бука   
Там,  де чорногора   
Там под лєсом
Тепер мені  погуляти   
Товаришу   
Там у Америки   
Уж слунечко зашло
У нашим дворе студзенка
Цернє,  цернє по цернїни   
Циґанє
Цо ши себе,  мила моя
Чарни гавран   
Через річеньку, через болото   
Чи сце,  браца, чули нове
Чи так у вас як и у нас
Чи тебе, дзивчатко, маляр вимальовал
Чудна тота цудзина
Шпивал  би я шпиваночку
Штири гуски,  штири били
Я би тебе,  мой премили   
Я дзивочка роса млада   
Яка я весела
Яка наша коломийка   
Яки чарни тоти хмари   
Як ше дзивче розжалєло   
Я нє прето шпивам

За тоти писнї нєт одвитуюци толкованя.

НЄКЛАСИФИКОВАНИ ПИСНЇ

А калїна било квитнє   
А на полю три тополї  
А там долу при доїни   
А хто же це билєл,  березо била   
Бачко, моя Бачко   
Бачко ровна, Бачко мила   
Берем лєн   
Била ме моя мамочка   
Боже мой премили   
Велька глава капустова   
Видз л є дакус, мой Иванку   
Гей, Карпати, гори нашо   
Горе волки, горе
Горела лїпа   
Грали, грали музиканти   
До нас, хлапци
Дує витор, дує  з гори   
Ей, кед би я мацер мала   
Ей, млади шугаю   
Ей, одала ши ме мамо   
Ей, одбегнєм я до дому   
Желєне, желєне, коло желєного
Закукала куковичка   
Зашвиц, мила,  швичку
Ище мешац не вишол   
Кажда дзивка   
Кед зме руковали
Кед ме любиш мой премил и   
Кед ме мойо одавали
Кед я вчера вечар на капурки стала   
Кед я ишол горе шором   
Мала я фраера
Мамо моя,  мамо моя   
Мала матка сина   
Ми вас не пущаме
Мили мой   
Моя мама дома, я у Америки   
На високей гори   
Настред Инґросбора   
Не стой жецу, там при пецу   
Не швиц ти, мешачку   
Ноцами не спала   
Огірочки попліночки   
О, де ти ся вибіраєш
Од Кракова дражка насипана
Ой, ви, берези   
Ой, горела полонина   
Ой, зажену сиві  воли   
Ой, на гори шено
Ой,  не  був я на  Гуцулах   
Ой, розпука   
Ой, чи правда, чи не правда
Пасла би я воли
Пасла дівчина чотирі воли   
Пила би ше палєночка
Пищалочка вербова   
Під горов вода   
Пл єшу я
Поляна   
Понад воду мили стої   
По садочку походжаю   
Пошла би я
Пошол мили
Пошол циґан до вароша
Привикайце чарни очка
Стоїть верба над водою
Сцали бука   
Там,  де чорногора   
Там под лесом
Тепер мені  погуляти   
Товаришу   
Там у Америки   
Уж слунечко зашло
У нашим дворе студзенка
Церне,  церне по церн'ши   
Циґанє....   
Цо ши себе,  мила моя
Чарки гавран   
Через річеньку, через болото   
Чи сце,  браца, чули нове   
Чи так у вас як и у нас
Чи тебе, дзивчатко, маляр вимальовал
Чудна тота цудзина
Шпивал  би я шпиваночку
Штири гуски,  штири били
Я би тебе,  мой премили   
Я дзивочка роса млада   
Яка я весела
Яка наша коломийка   
Яки чарни тоти хмари   
Як ше дзивче розжалело   
Я не прето шпивам