ПОЛНЄНИ РОЖЕНЬЧКИ
Потребне за 4 особи: 600 ґ швиньского меса зоз сцегна (шунки), 8 лїсца бекону (сланїни порезаней на ценки фалатки), 200 ґ печинки зоз живини лєбо другей, 200 ґ сира твардого зоз колута (найлєпше качкавалю) и присмаки. Палїчки за рожень 4, дакус векши од обичних.
Месо ше пореже на шницли и шницли вилупац з млатком за месо, алє най нє буду барз вилупани на ценко. За штири особи треба одрезац 12 таки шницли. Печинку и сир порезац на фалати длугоки коло 6 цм, а грубини коло 1,5—2 цм. Печинку попопровац. Бере ше єдну по єдну шницлу и до каждей закруцаме сир або печинку, а до сланїни лєм печинку. Перше на рожень кладземе — преджобуєме шницлу полнєну зоз печинку, другу шницлу полнєну зоз сиром, трецу кладземе сланїну у хторей у стредку печинка и преджобуєме ю по стредку, штварту кладземе заш шницлу полнєну зоз сиром и на концу заш сланїну полнєну зоз печинку. На каждим рожню наджобнєме по пейц полнєни фалатки. Рожнї печеме на роштилю на цихей жирячки. Солї ше аж кед су упечени. Ґу роженьчком ше сервирує сезонска шалата, сенф лєбо кечап парадичанка.
Напомнуце: ґу роженьчком мож сервировац и младу лєбо резану цибулю, печени кромплї, а хто люби цеску, може по роженьчкох накласц на дробно. Жирячка нє шме буц з огньом, бо сланїна пуща досц масци и сце ше запалїц. Зато треба добре мерковац най ше шицко пече виєдначено и помали.

РИБОВО ФАШИРИ
Потребне: 35 дкґ варени потарти кромплї (1/2 кґ сирови), 1 ложка муки, 8 дкґ масла, 40 дкґ вареного або печеного рибового меса, солї, 2 жовчки, 1 вайцо, попру, отрушини (презли), 15 дкґ масци або олєю на праженє.
Поступок: У миски витрепеме масло, додаме муку, жовчки, кромплї, на дробно пошекане рибово месо, мелки попер и соль. Шицко добре помишаме и зоз маси правиме поґачики котри намачаме до витрепаного вайца, потим до отрушинох и пражиме на горуцей масци або олєю.

РУСКА МУТЬКАЛИЦА ЗАПЕЧЕНА
Пририхтує ше за 4 особи.
Потребне: 200 ґ кукурици цукрозки, 400 ґ паприґи (порезаней на резанки), 100 ґ карфиолу, 300 ґ порезаного або млє-