ЦЕСТА И ЄДЛА ЗОЗ ЦЕСТОХ

 


„БРИНДЗОВО" ГАЛУШКИ
Очисцце килу кромпльох и сцерпезлїво их потрице на тим боку на котрим ше тре хрин — же би ше кромплї цо баржей розтаргали. Потарти кромплї замишце зоз муку як затрепани галушки; же би були лепши, додайце єдно цале вайцо и кус солі. За тот час най вам зовре надосц води у велькей судзини. Найлєпше кед над воду препасируєце затрепане цесто през таку специялну дзираву вареху так же дзирки правя грубіли галушки, а кед таку вареху не маце, з цеста на дещички швидко над воду з ножом оддзелюйце галушочки котри нападаю до води. Же би вода не була швидко крохмальова, ;г,осц нараз вивариц у нєй лем полу цеста, а пред заварйованьом другей половки до тей води долейце пгвижей горуцей води. Меркуйце же би вам ше виварени (але не и премити) галушки не хладзели, та их тримайце у судзини котру моок прикриц. Пред тим ище порихтайце мишанїну з 2/3 мегкого сира и 1/3 сланей превартей сербскей шметанки. Галушки премишаце з тогу мишанїну и служце цепли. По правилу ґу тим галушком спадаю и шкварочки випражени з коцочкох сланїни и тота масц, а залїва ше зоз цмаром, односно добре и з йоґуртом.


ГАЛУШКИ 303 СИРОМ, МАКОМ, КАПУСТУ, КРОМПЛЯМИ, ЯБЛУКАМИ, ҐРИЗОМ
З твардого цеста (гарсц муки, кус води и солї и єдно вайцо) розогнатого на ценко пореже ше галушки и вивари у сланей води а вец филує: