Други файти колачох


АНҐЛИЙСКИ БИСКВИТ
Розмишай 6 деки масла и додавай 3 вайца єдно по єдно, потим ЗО деки цукру и єден мещок ванилия цукру и добре мишай. Додай пол деци сладкей шметанки, ровну ложичку соди бикарбони и 63 деки муки. Добре вигнєц, розжень на ценко, зоз тарлом поджоб, а вец зоз фурмами прав колачики. Кед маш машинку за месо и фурми, можеш з нїма поправиш;. Покладз на помучену тепшу и печ при стреднїм огню.

БАКЛАВА
Замиш цесто як на рейтеш. Цеста те складаю нєскруцени до намасценей тепши, а помедзи нїх ше кладзе по єдно пасмо филу и кажде пасмо филу ше лопирска з розпущену масцу лбо олєйом (опать: фил за баклаву). Тельо пасма ше насклада же би пита була груба на 2—3 пальци. Верхнє цесто ше попирска з масцу, а ище сирове цесто ше пореже на коцки. Пече ше у рерни док нє почервенї, а вец ше винє, прелєє з розпущеним медом и залі ше враци (на пар минути) до рерни запечиц.
Баклава смачнєйша кед ше ю пирска з олєйом а нє з масцу.

„БУРАВА КАТА"
Помишай 25 деки потлучени орехи, 25 деки умитого и отартого грозна, 20 деки мелкого цукру, 2 цали вайца, 10 деки змегчаней чоколади и 3—4 ложки муки. Кед ши то добре розмишала, з ложку прав пусли на помучену тепшу и печ при цихим огню (баржей най ше суши як пече).
„ДЗЕНЬ И НОЦ"
Мишай 20 деки масла, ЗО деки цукру и додавай 5 жовчки єден по єден. Кед є добре виробене, помали улївай 1 децу млє