Витамини ше явяю у поживи у позарядово малих количествох, алє заш лєм достаточних же би сполнєли свой задаток у организме. Но кажди поживови артикл нє ма у себе и шицки потребни витамини и прето нєобходне же би пожива була мишана. Алє и бранє мишаней поживи нє може буц хасновите кед ше з ню поступа нєдзбало. Рижни поступки при прерабяню, вареню и конзервованю поживи можу знїщиц витамини у нєй.
Познате же ше даєдни витамини розпущую у масцох, як витамини А, Д, Е и К, док ше други розпущую у води. Єдни одпорнєйши на цеплоту и на длугше станєе, док ше други у тих условийох знїщую. Так, наприклад, шпинат, хтори досц богати з витамином Ц, уж на обичней хижней температури за 1—2 днї станя траци половку од першобутного количества. Мож вообще повесц же витамини хтори ше розпущую у масцох одпорнєйши спрам дїйства цеплоти.
Гоч нашо знаня о витаминох релативно нового датума, заш лєм нєшка зоз сиґурносцу мож повесц же дзепоедни витамини важни у чловековим костираню.
Витамин А ше находзи у полумасним млєку, рибним олєю, маслу, жовчку, даєдних файтох желєняви и ин. Минималне количество од 3—5 милиґрами у каждодньовим костираню подмирює потреби организма у тим витамину. Кед ше уноши у векших количеетвох, збера ше як залиха у печинки и троши кед орґанизем у нєдостатку.
Практичне значене ма тото же ше витамин А може зогриваци до 120°Ц а же при тим нє траци нїч од своей вредносци.
У костираню дзецох витамин А окреме важни, бо нєдостаток того витамину спомалшує рост, скора и шлїжаца скорочка указую зменшану одпорносц, та приходзи до частих инфекцийох. Завадзаня виду, хтори наставаю пре нєдостаток того витамину, одражую ше на рижни способи. У лєгчєйших случайох наступа такволани "кури шлєп" (чловек нє видзи кед ше змеркнє), док у чежших може присц и до траценя виду.
Витамин Д (Де) наволує ше ище и „антирагитични" витамин, бо хорота настала пре недостаток того витамину позната як рагитис. Вона ше виражує зоз запшетосцу и омегчаньом косцох, пре цо наставаю такволани ,,0" и „X" ноги и викривйованє косцанїка.
Видзели зме уж скорей же за правилне розвиване косцох и зубох, попри колцию и фосфору, нєобходни и витамин Д, та позарядово важне же би бул у достаточним количестве заступени у костираню дзецох, ґравидних и женох котри дойча. Олєй морских рибох окреме богати з витамином Д, гоч го єст