досц и у млєку, маслу, жовчку и печинки. Пожива рошлїнского походзеня худобна у тим витамину.
Понеже ше витамин Д твори у скори под дїйством слункових зарйох, найлєпша предохрана од рагитиса слункованє дзецох влєце, а вжиме даванє рибового олєю.
Витамин Ц (Це) барз розширени у природи. Єст го вєльо у лимуну, помаранчецу, шипки и паприґи. Месо, млеко и други поживово артикли животиньского походзеня маю го у себе у малих количествох або го вообще нє маю. На високей температури и кед стої на воздуху швидко препада, та пре тоту причину треба поживово артикли хтори го маю у себе по можлївосци вариц цо кратши час и у закритей судзини же би цо меней приходзели до стику з воздухом. Найидеалнейше готовенє желєняви у пари, бо ше при вареню витамин Ц розпушує у води и одстранюе ведно з ню.
Чловеков орґанизем нє може нагромадзовац резерви витамину Ц, прето потребне же би ше каждодньово уношел зоз швижу поживу. Дньово потреби ше рушаю коло 50—100 милиґрами. Хорота хтора настава пре недостаток витамину Ц у поживи наволуе ше скорбут. Нєшка ше явя ридше як скорей и у значно благшей форми. Виражує ше з кирвавеньом яснох, вистатосцу, кирвавеньом по скори и шлїжацих скорочкох.
У вчасним дзецинстве нєдостаток витамину Ц нєвигодно дїйствує на формоване зубох.
Потреби за витамином Ц звекшую ше под час ґравидиосци, при дойченю, усиловней роботи и инфективних хоротох.
Витамини ґрупи Б (Бе). До тей групи спада цали шор у води розпущуюцих витаминох, досц одпорних спрам цеплоти, од хторих кажди ма окремну улогу у целу. Звичайно ше у природи находза ведно, у поживових артиклох рошлїнского и животиньского походзеня. Главни жридла то: житарки, лупка з рискаши, пасуля, гращок, пивски квас, печинка, покрутки и худе месо. У менших количествох єст их у жовчку, швижим млєку, кромпльох и орехох. Треба надпомнуц же мука високого млєца (била мука) худобна з витаминами Б ґрупи, бо ше найвекша часц витаминох при прерабяню траци.
Зоз тей ґрупи значни витамин Б1; Б2 и такволани ПП (Пе Пе) фактор, док други ище нєдосц випитани, та о нїх ту нє будзе бешеди.
Витамин Б1 (анеурин). Тот витамин ма значносц и за дзеци и за одроснутих. Гоч дньово потреби орґанизма за нїм минимални — коло 2 милиґрами — нєдостаток витамину Б1 доводзи до нарушеня у организме хтори ше у озбильних случайох одражує зоз: слабосцу нервох, мускулох, шерца, напухнуцох, пречувствительносцу. Хорота ше наволує берибери, и