стрета ше часто у Азиї, у крайох дзе костиранє вше исте и худобне у витамину Б1.
У лєгчейших случайох явяю ше вистатосц, роздражлївосц, траценє апетита, болї у екстремитетох, дурканє шерца. При алкоголичарох ше тиж можу явиц тоти знаки и попри достаточним браню витамина Б1, бо при нїх шлїжаца скорочка орґанох за претровйованє очкодована пре прейґмирне уношене алкоголу, та є нєе у можлївосци вихасновац го.
Витамин Б1 ма одредзену улогу при розкладаню угльових гидратох, та ше прето при звекшаним уношеню угльових гидратох звекшую и потреби за тим витамином. Витамин Б1 нє прави залихи у организме, та потребне його каждодньове уношенє.
Витамин Б2 барз розширени у природи. Дньово потреби орґанизма рушаю ше коло 2—3 милиґрами. Нєдостаток того витамину виражує ше зоз твореньом напукнуцох и храстох у куцикох устох и очох, коло ухох, носа и устох явя ше дробно парплєнє скори, а на дорушуюцей линиї шлїжацей скорочки и скори ґамбох, ґамби баржей червени. Нє ридке зявенє швербеня у очох, пухнуце клїпкох и пременки на язику.
Витамин Б12 ма вигодне дїство на лїчене одредзених файтох малокревносци. Находзи ше углавним у месу и печинки. Дньово потреби виноша коло 1 милиґрам.
ПП фактор (нияцин) тиж так спада до ґрупи витаминох Б. Недостаток того витамину спричинює хороту под назву пелаґра (маясил), хтора ище и нєшка розширена у крайох дзе ше людзе костираю з вше исту поживу, худобну з тим витамином. Хорота ше виражує у запалєню скори (червенїдло, пуканє, лупенє) и нарушеньом у скоро цалим орґанизме, а окреме у орґанох за претровйоване. Тоти нарушеня провадзени зоз частима преганячками. Явяю ше и душевни нарушеня зоз траценьом дзеки.
ПП фактор ше находзи у шицких поживових артиклох у хторих ше находза и други члени Б ґрупи, а дньово потреби у зависносци од роботи рушаю ше од 12—20 милиґрами.
Спомли зме уж же витамини барз розширени у природи, алє заш лєм приходзи до нєдостатку витаминох у людским костираню цо ма за пошлїдок рижни хороти, хтори наставаю пре нєдостаточне уношенє витаминох. Таки хороти наволую ше гиповитаминози, за розлику од авитаминозох хтори виволани з подполним нєдостатком витаминох у поживи.