КОСТИРАНЄ ХОРИХ


Костиранє хорих забера нєшка важне место у лїченю и барз часто є єдини способ даваня помоци хорому.
Диєтетика, як и други конари медицини, направела остатніх рокох значни крочаї напредок. На першим мєсце най спомнєме же нє иснує вецей страх од бильчкох анї од вельких количествох бильчкох, хтори походзел од веґетариянцох. Нєшка ше даяки покрутково хороти и хороти печинки, та аж и цукрова хорота, лїча з велькима количествами бильчкох.
Спрам того, нє лем лїкаре алє и хори треба же би познали и теорийну часц диєтетского костираня, а поготов пременки у диєтетики. Тиж так потребне же би дознали и деталї у пририхтованю поживи, хтори тиж так важни як и вибор.
Треба подцагнуц же хори нє шме сам себе одредзовац диєту, анї ше за тот циль нє шме послужиц аж анї з було яку кнїжку. Тота кнїжка, як и други, треба же би служела як помоц у упознаваню диєтетики и же би олєгчала єй правилне запровадзованє.
Векшина наших здравствених установох барз правилно поступа же хорим виписує и допущену и нєдопущену диєту. У ствари, вони даваю писани упутства хорим цо шму а цо нє шму єсц. На тот способ хори нє лєм же точно знаю цо треба же би брали, але маю и рижнородне костиранє, так же нє траца апетит пре вше исту поживу. То важне за гевти хороти дзе потребна длуготирваюца диєта, а поготов у гевтих случайох кед ше диєта муши тримац до конца живота. Ище лєпше у тих случайох давац хорим и окреме писани упутства же би цо лєгчейше могли заобисц монотоносц у костираню.
Диєта ище баржей сполнює свой задаток кед водзи рахунку о финансийних можлївосцох хорого, о його смаку и можлївосцох набавяня дзепоєдних файтох овоци и желєняви спрам рочней часци итд.
Але нє важне лєм одредзиц точну диєту, але за хорого ище важнейшц способ пририхтованя диєталних єдлох.