Количество поживи, предвидзене за дали дзень, треба подзелїц на вецей менши оброки (од 5 до 8). Пожива нє шме буц пребарз цепла, анї пребарз жимна. Тиж так важне же би ше єдло помали и же би ше поживу добре пожувало.
Нїч менєй нє значне анї одпочиванє после єдзеня.
При хронічному запаленю жовчових каналох и жовчовей торбички допущени тоти намирнїци: двопек або препечени стари хлєб, посни меса младих животиньох, посни швижи риби, ирепущене млєко, продукти з препущеного млєка (йоґурт, кисле млєко, млади сир), рошлїнски масци (слунечнїков олєй), потим желєнява (кромплї, мархва, целер, цвикла, шпинат, парадичи и инше), овоц (овоцово соки, компоти), цукер, мед, маджун, мармелада, минерална вода, благи лїковити чаї.
При лїченю таких хоротох вельку важносц ма способ на хтори ше пририхтує поживу. Месо и рибу треба виключно вариц або печиц на жирячки. Млєти меса ше дакус лєгчейше претровюю. Желєняву хтора змегча найлєшпе преляц з олєйом або маслом. Запражку ше муши вихабиц. Желєняву найлєпше пририхтац як пире, пасировану.
Понеже хороти жоечових каналох и жовчовей торбички поовадзени з нарушенями вихасновиованя масцох, окремну увагу треба обрациц на витамини хтори ше розпущую у масцох, як цо то А, Д, Е и К. же би нє пришло до недостатку тих витамииох.
Костиране хорих на печинку
За печинку ше звичайно гвари же вона лаборатория нашого орґанизма, а тото мено достава прето же ше у нєй окончую вельочислени и рижнородни хемийни процеси котри у таким обсягу нє окончує анї єден други орґан.
Кед масц унєшена з єдлом войдзе до печинки, вона масц затоимує. а потим ю посила до других резеювоарох дзе звичайно єй громадзенє природне (коло бруха, клубох и першох). З нарушеньом тей нормалней роботи настава хорота печинки, та ше масц громадзи и тирвацо затримує у печинки. Тота хорота печинки часта и з нєй ше можу розвиц вельо чежши, та, аж и смертельни хороти.
З уношеньом бильчкох ми унотттиме состойки котри, медзи интиим, служа и як заттдита печинки од отровох вшелїякей сЬайти. Тоти состойки ггорйґ креви приходза до печинки и вона их потим хаснує за своно потоеби, а звипгаи количества випупує з орґанизма. Прето потпебне тоту файту поживи нєпреривно уношип до орґанизма. Медзитим. кед даєдни отоови наднлалаю способносц печинки же би звишки одстраньовала (розпални продукти бильчкох), настава єй хорота скоро тиж така як кед ше до орґанизма нє уноши тоти печинково защитни елементи.