ДИЄТА ЗА ЗМОЦНЄНЄ
Тото цо основне при диети за тице то же би ше хорому давало вецей поживи як цо вон може потрошиц. Пожива треба же би була богата з масцами и угльовима гидратами, док бильчки не шму буц епод минималней дньоией потреби. Тота пожива хтора ше уноши треба же би була легко претровлїва же би ше нє преобтерховало орґани за претровиованє. З початку хори треба же би лєжал и цо менєй трошел енерґию, а кед ше оформи минимум масней тканї, треба робиц зежби же би ше формовали мускули. Треба патриц же би ше злєпшал апетит хорого, а вкупну поживу цо ше дава треба давац у менших оброкох але частейше же би нє пришло до преобтерхованя апарата за претровиованє. Пожива найлєпша кед є мишана и по смаку хорого. Мож применїц и такволане млєчнорошлїнске костиранє, хторе ше може збогациц калорийно кед ше додава масни материї. Но и попри рижнородней поживи, млєко и вайца то главни представнїки поживи при тицу. Часто ше з тоту поживу швидко засици, та у тим случаю треба давац пире з желєняви, шалати або компот, або млєко заменїц з далким другим млєчним продуктом (йоґуртом, кислим млєком). Кед же и тот способ нє помогнє уношеню млєка, вец ше млєко муши заменїц з даяким другим артиклом (муку, масцу). Даєдни особи нє подноша анї вайцо. У тим случаю вайцо треба заменїц з даваньом кремох, пудинґох або пиреа з кромпльох.
Ниа даскельо приклади костираня за тице.


ПЕРШИ ПРИКЛАД (спрам Стрицка)
Перши фриштик: вжац ище у посцелї 200 ґрами овшаней каши, 15 ґрами масла, 115 ґрами млєка.