Други фриштик: 200 ґрами млєка, зоз чайом або кафу, 50 ґрами шметанки, 50 ґрами хлєба або праженого хлєба, 15 ґрами масла, 10 ґрами цукру, 1 вайцо.
Треци фриштик: 25 ґрами сланїни, найлєпше печеней, 1 вайцо и 150 ґрами буйону.
Полудзенок: 100 ґрами юшки (буйону) з меса або желєкяви. 150 ґр меса або риби, 150 ґрами желєняви. 100 ґрами кромплї печени або у каши, 100 ґрами пудинґу з ґрису або даяки други пудинґ, 50 ґрами оводового соку, 50 ґрами масла у желєняви и кромпльох.
Ужина: 200 ґрами млєка з чайом, кафу або какаом, 10 ґрами цукру, 30 ґрами хлєба, 15 ґрами масла.
Вечера: 2 вайца, 50 ґрами меса, 100 ґрами желєняви, 100 ґрами кромплї, 200 ґрами млєка, 50 ґрами сира, 200 ґрами овоци, ЗО ґрами масла.

ПРИКЛАД МИШАНОГО КОСТИРАНЯ ЗА ТИЦЕ (спрам Нордена)
Перши фриштик: 200 ґрами млєка з чайом або кафу (за перши фриштик не брац какао або чоколаду), 100 ґрами шметанки, 10 ґрами цукру, 2 вайца, 20 ґрами печеней сланїни (за пременку мож и масло место сланїни), 250 ґрами рижного печива, найлєпше пражени або били хлєб; печиво и масло може хори, спрам апетита, звекшац або зменшац.
Други фриштик: буйон з 20 ґрами цеста и 60 ґрами масла помишаного до буйону. Печиво и масло по жаданю.
Полудзенок: 100 ґрами юхи з меса з 20 ґрами шпику, сирового або вареного, 150 ґрами меса або риби (меране у готовим положеню), 1 вайцо, 150 до 200 ґрами желєняви зоз 40 ґрамами масла у желєняви або 70 ґрами шметанки, 150 ґрами кромплї зготовени як пире з дакус млєка або шметанку, карени у лупи або печени, 20 ґрами масла у кромпльох. Масло и печиво як и за фриштик. Сир по жаданю, 150 ґрами иіметанки направеней з овоцовим соком як сладке єдзенє зоз шметанку, 200 ґрами овоци як компот з 40 ґрамами цукру.
Ужина: 2 вайца (нє важно у якей форми) мож заменїц з живинским месом, шунку итд., 150 ґрами масла у було якей форми, 20 ґрами масла з кромплями, шалату по жаданю, 40 ґрами млєка зготовеного як каша з 30 ґрамами ґрису або рискаши итд., 30ґрами цукру. Масло и печиво як и за фриштик.
Пред спаньом: юшка з 20 ґрамами цеста и 20 ґрамами масла.