ПРИРИХТОВАНЄ ЖЕЛЄНЯВИ


КАРФИОЛ ше пред вареньом муши зачириц до лїтней води же би з нього вишли шлїмачки и хробачки, та и други инсекти, котри ше до ньго зацагую. Карфиол ше вари у сланей води до котрей ґу концу вареня треба накапкац лимунового соку же би остал били. Кед є уварени, може длужей стац били у жимней води.

КРОМПЛЇ ше скорей муши опатриц чи нє вируцую ключки. Теди су за чувствительни жалудки и за мали дзеци отровни и опасни. Кед кромплї не маю ключки, треба их пред хаснованьом поумивац, очисциц и по варене тримац у води най нє почарнєю. Розумлїве, нє длуго, бо ше зоз станьом у води вимака з нїх їх власни смак и крохмаль. Кед сцеце ґу даякому едлу (поведзме ґу риби чи месу) приложиц коцки з уварених кромпльох, вецка кромплї порежеце на коцки, посолїце и уварице. Кед су уварени, злєєце з нїх цеплу воду и прелєєце их зоз жимну у котрей останю били по час хаснованя.

МАУНУ и ГРАЩОК хтори сцеце вариц, а купели сце их у конзерви, обовязно поумивайце пред вареньом. Положце гращок чи мауну на дзираву вареху и прелєйце их з воду. На тот способ ше достане лєпши смак єдла котре сце уварели з конзервованей желєняви, одстранєли сце запах конзерви, преконтроловали сце чи є случаино нє загубена.

РИСКАШУ ше пред хаснованьом нє шме умивац, бо ше вецка будзе розмлязґовац и розпадовац. Лєпше ю почухац у чистей дланї, лєбо з ручнїком же би ше зарна очухали од лі'пкох и муки. Вец ше шицко спаднуте преошеє през шитко и аж вец ше рискашу вари за дювеч, ризото, пилав, лєбо у млєку.