МАРМЕЛАДА З БРЕСКИНЬОХ
Здрави и узрети брескинї ше умиє и одцадзи, очисци од лупи и маґочкох, положи до шерпенї, посипе зоз цукром (на кажду килу брескиньох килу цукру), та най стоя през ноц. Ютре ше их вари на моцним огню дас пол годзини, вец ше на кажду килу дода сок зоз пол лимуна, далєй ше вари и нєпреривно миша. Кединекеди ше з ложичку винє дакус мармелади, положи на жимни танєр, та кед ше лапа скорочка — мармелада готова. Вец ше мармеладу кладзе до дунцох, а дунци до рерни же би ше з верху влапела скорочка. Охладзену мармеладу у дунцох ше вяже з дунцовим папером, котри замачани до алкоголу або руму.

МАРМЕЛАДА З МАЛИНОХ
Мармелада з малинох ше прави так исто як и мармелада зоз чернїцох.

МАРМЕЛАДА ЗОЗ РИНҐЛОВОХ (ТУРҐУНЬОХ)
Тварди и узрети ринґлови попариц з врацу воду, очисциц лупку, повинїмац маґочки, положиц до шерпенї, поцукровац (на килу очисцених ринґловох пол кили цукру) и вариц док ше нє розваря, а вец додац ище тельо цукру и фалаток ванили. Нєпреривно мишац и далєй вариц док нє згушнє так же остава ярчок за варешку. Уварену мармеладу поскладац до дунцох, запечиц у рерни, охладзиц и повязац зоз целофаном хтори намочени у чистим алкоголу або палєнки.

МАРМЕЛАДА ЗОЗ ШЛЇВКОХ
Шлївки попариц з горуцу воду, очисциц од лупи и маґочкох, та вариц док нє пуща сок. Вец их препасировац, далєй вариц и мишац. Кед почню врец, положиц до нїх цукер (на килу шлївки 40 деки цукру) и вариц док нє загушню ¦— так же би оставал ярчок за варешку. Уварену мармеладу ше кладзе до чистих и сухих дунцох, а дунци ше вяже з дунцовим папером замаченим до алкоголу.