ЩИКАНИ ВИШНЇ
Помишаме 5 кґ вищикани вишнї, килу цукру, 2 вельки ложки оцту и малу ложичку безоикуму (место салициї). То зробиме вечар и положиме до пиньвици. Рано винєме вишні" зоз соку и нєвисцискани их положяме до дунцох. Дунци повяжеме з дуплим папером и одложиме.
Сок котри остал мож похасновац як напиток зоз соду або до мачанки. Треба го лем превариц, та може длуго стац.

Сладке з овоцох

СЛАДКЕ З БРЕСКИНЬОХ
Килу брескинї очисциц од лупки, виняц маґочки, та их поскладац до приготовеного цукру (як цо описане при сладким зоз яго дох). Дакус одмегчани брескинї ше винє зоз цукру. До цукру ше положи 5 деки мандулї (очисцени), та най вру док цукер нє загушне.
До такого сирупу ше ище раз положа брескинї и заваря. Вец ше виню, кладу до дунцох, а по нїх ше прелєе сируп. Добре виштригнуц єден папер таки же би закрил у дунцу сладке, а пред тим го замачац до руму. Дунци вец повязац и одложиц.

СЛАДКЕ ЗОЗ КАЙСОХ
Сладке зоз кайсох ше прави так як и сладке з брескияьох. Гоч кайса сладша овоц, до сладкого треба исто тельо цукру як и кед у питаню брескиня.

СЛАДКЕ 303 ЧЕРЕШНЬОХ
Килу цукру у 2,5 литри води ше вари, а до того положенії ванилийов пращок и натарта лимунова скорка. Кед цукер загушнє и нєт на нїм пени, кладзе ше од маґочкох очисцени че