наприклад, барз добре ше чува — лєпше як у швижей желеняви котру купуєце у даєдней предавальнї и кед не знаце же кельо часу прешло одкеди є пооберана або викопана. Прето нєшка нє ридкосц же одмарзнути продукт и лєпши од того цо ше купи як швижи.
Нє треба забуц анї тото же кед сами змарзаце або купуєце глїбоко змарзнути поживово артикли — зоз тим шпоруєце и час. Купуєце векши количества котри можу стац дома на нїзких температурох, а кед сами рихтаце за змарзованє, та з єдну роботу очисцице и наполи пририхтаце за варене количества за вецей раз. Кед пририхтуєце готови єдла за змарзованє, вец одразу направице три, штири або вецей количества за поєдинєчне хаснованє єдлох за цалу фамелию. На тот способ вше маце порихтане єдло за цалу фамелию и одмарзаце го сирам потреби. Так вам костиранє у було котрей часци рока будзе вше богате и рижнородне.

Купена глїбоко змарзнута пожива

Шицки глїбоко змарзнути продукти преходза през барз строгу контролу квалитета и можеце их купиц спокойнєйше як даяки швижи. Важне лем же бисце их такой потрошели або же бисце их тримали на одвитуюцей температури и потрошели у чаше котри на нїх назначени.
Глїбоко змарзнути продукти найлєпше куповац у вельких тарґовинох дзе вельки промет и резерви ше нєпреривно обновюю. Преверце же чи обмоток цали. Продукт нє шме буц очкодовани. Продукти змарзнути у пластичних мещкох муша буц оддвоєни од других подобно як каменьчки, а нє збити до груди. Нє купуйце зоз претрепаней лади у тарґовини, бо продукти при верху приходза до стику зоз цеплим воздухом. За кажди случай преверце и датум на продукту, гоч яки длуги час тирваня мали фабрично змарзнути продукти.
Скорей одходу до тарґовини обезпечце простор у своїм змарзовачу, а за кажди случай зоз собу вежнїце и заглавчки за отримованє нїзких температурох. Глїбоко змарзнути продукти купце аж теди кед покупице шицко друге и такой попонагляйце з нїма дому же би цо кратши час були на цеплим воздуху.
Кед обачице же ше даєден таки продукт гоч лєм и кущичко одмарзнул, нїґда го вецей знова нє змарзайце, але го цо скорей потрошце, а тримайце го у фрижидеру. Сирови артикли уварце, та их уварени можеце змарзнуц и далєй чувац спрам правилох.