Змарзованє дома

Швижосц: Шицку поживу треба змарзнуц цо скорей. Змарзайце найшвижши и найздравши артикли. Цо их швижши змаржнєце, зоз тим вони и одмарзнути буду лєпши. Змарзоканє чува квалитет, але го не злєпшує.
Велька жимносц: Свой змарзовач голєм дватри годзини положце на найжимнєйше, т. є. на „змарзованє". Напредок направце места у найжимнєйшей часци. Пририхтайце лем тельо продукти кельо ваш апарат може нараз глїбоко и нагло змарзнуц, бо лем теди будзе так як треба. Кед мушице нараз порихтац векше количество, вецка не преполнюйце часц за змарзане, але кладзце лем по тельо кельо предвидзене, а остаток тримайце у фрижидеру, та змарзайце часц по часц. Накадзи ше шицко змаржнє, врацце температуру на отримованє, бо нєт потреби розсиповац енерґию.
Швидкосц: Заламетайце же ше добре чуваю поживово артикли лем кед их змаржнєце нагло. А же бисце тото лосцигли швидше и сиґурнєйше, пририхтайце поживу у менших фалатох и менших пакецикох. Лєпше змарзнуц два фалати меса по 3/4 кили як єден од 1,5 кили. Вельки фалати (напр. шунку) лєпше не змарзац у цалє. Пакованя най буду цо кляпчистейши, бо ше швидше и лєпше змаржню як гевти груби або коцкасти.
Гиґиєна: Вше майце на розуме же жимносц не забива бактериї, та же свою руйнуюцу роботу предлужа накадзи ше пожива одмаржнє. Нє додавайце их ище! Зато барз домерковано пририхтуйце артикли, най шицко будзе цо чистейше и гиґиєнске: руки, ренди, судзина; амбалажа за змарзованє най будзе нова або дезинфикована, а особлїво ше чувайце од мухох. Барз важне порядне одмарзовац и умивац (зоз средством за дезинфикованє) лади и ормани за глїбоке змарзованє.
Амбалажа: Жимносц дегидрує (одбера влагу), та то ище єдна причина же чом кажди продукт муши буц герметично заварти (нє лем пре тото же би ше запахи нє мишали). Пластични мещки, пластични и други шкатули муша буц цалком цали.
О квалитету амбалажи завиши и квалитет змарзнутей поживи. Прето вона муши буц нєпребоина за воздух, запахи, досц тварда же би ше нє розпадла у лади и же би ше могла герметично заврец.
Алуминийна фолия податна, та є за даєдни продукти барз добра як и пластична фолия. Рубци добре позогинайце, але заш лем добре положиц ю ище и до пластичного мещка. Барз добри тоги пластични мещки цо ше даю герметично