Вшелїяк мушице одмарзнуц месо з косцами и овоц котру ше є сирову. Ище лєпше овоц сервираиац кед є не цалком одмарзнута.
Способ одмарзованя нє муши вше буц исти. Змарзнута пожива ше на хижней температури одмаржнє за два до шейсц годзини, зависно од велькосци и амоалажи. Бекши фалати меса, колбаси и ище дзепоєдни продукти можеце одмарзовац и у жимней води. Одмарзованє у фрижидеру тирва дакус длужеи, але є найлєпше.
Шґда не одмарзайце при жридлє цеплоти (напр. на пецу або на радиятору!), бо ше звонка Оарз швидко одпущи а стредок остане залядзени, значи при вареню або печеню сирови.
Ище раз надпоминаме: ніґда знова нє змарзуйце раз уж розпущени продукт!

Змарзованє овоци

Овоц можеце змарзовац на вецей способи: 1. Сирову без додаткох дробну овоц, котра муши буц без пригварки. Очисцени бобки покладзце єдну коло другей на алуминийну фолию або пластичну тацну и положце змарзнуц, а глїбоко змарзнути посилце до мещкох и одложце. Так можеце порихтац и овоц котру нє маце кеди положиц до дунцох, та так одложену можеце покласц и о пол рока! Теди ю ище змарзнуту положце повариц з дакус води и цукру. 2. Змарзованє зоз цукром лєпше за векшу овоц. Очисцце ю, нарежце и поваляйце у цукру. Складайце ю до пластичней шкатули, кажди шор поцукруйце и складайце друга, але меркуйце же би шкатула була пополнєна 2—3 см под верхом. Приблїжно рахуйце на 1 кґ овоци 10—20 дкґ цукру и сок з єдного лимуна. Овоц котра барз сочна лєпше превариц як компот. И цукровану овоц познєйше можеце покласц до дунцох. 3. Змарзованє у сирупу прикладне за шицки файти овоци. Умийце ю, очисцце, по потреби порежце на дробнєйше и поскладайце до шкатули. Залєйце ю з охладзеним сирупом, котри направице так: литру води преварце зоз 40—50 дкґ цукру; най вре даскельо минути. До цалком охладзеного сирупу додайце сок з єдного лимуна и прелєйце го прейґ овоци котру муши цлком прекриц. Же би нє вишивала на поверхносц, положце алуминийну фолию, котру познєйше одстранїце. 4. Змарзованє овоцовей каши барз єдноставне: овоц подробце з миксером або препасируйце, та
на єдну килу додайце дас 10 дкґ цукру и сок з 1 лимуна. Змаржнїце сирове у шкатулох. 5. Змарзанє сокох найприкладнєйше за барз сочну овоц. Сок зоз подробеней овоци вицадзце зоз центрифуґу або през шитко до котрого сце положели цалком чисту ґазу (фатьол). Улєйце до пластичних судзиночкох.