Добре доложиц и лимунового соку. 6. Компоти ше барз добре змарзаю. Поцукруйце их и порихтайце по смаку, але их варце лем 2/3 од узвичаєного часу. Потим улєйце до длуговастей судзини обложеней з алуминийну фолию. Достанєце змарзнуту „цеглу" котру положце до пластичного мещка. Пластични мещок барз прикладни за одкладанє. Оводово соки и сирупи можу стац и по два роки на температури од —18 ступні.
Бланшироване погребне даєдним файтом овоци и желєняви — зоз преварйованьом дакус омегчаю и знїщи ше бактериї. Приставце 4 л води и до врацей води зачирце пол кили овоци або желєняви (нє по вецей!), предходно очисценей и умитей. Час бланширована ше рахує од хвильки кед вода почне знова врец. Овоц або желєняву преложце такой з врацей води до жимней же би ше нє розпадла. Охладзену одцадзце и престрице на суху, випейґлану ренду або на упиваюци папер же би ше осушела.

БРЕСКИНЇ И НЕКТАРИНИ
Пририхтоване: тварди файти поодзерайце, очисцце и бланшируйце 15 секунди. Змаржнїце поцукровани або, лєпше, у сирупу. Мегки одложце сирови, без додаткох.
Час тирваня: 7—8 мешаци.
Одмарзованє: 5—6 годзини у фрижидеру. Нєодмарзнути кладзце до колачох.

ДИНЇ
Пририхтоване: цалком узрети и пахняци очисцце од лупи, месо нарежце на коцочки. Змаржнїце у сирупе або, лепше, у цукру.
Час тирваня: 12 мешаци.
Одмарзованє: нє цалком одмарзнути послужце як швижи або додайце ґу овоцовей шалати.

БИШАЛМИ
Пририхтоване: очисцце од лупи, нарежце на штвартини. Кед рихтаце сирови, вецка их бланшируйце и одложце без додаткох або зоз сирупом (на 1/2 кґ овбци у литри води уварце 1/4 кґ цукру, а до охладзеного додайце сок з 2 помаранчатох). Можеце и увариц та одложиц як компот.