Час тирваня: 12 мешаци.
Одмарзованє: 3 годзини на хижней температури. Сирови додавайце ґу колачом з яблукох и грушкох, а варени тиж ґу колачом або до овоцовей шалати.

ГРОЗНО
Пририхтоване: вельки бобки без маґочкох цали кладзце до шкатули и прелєйце зоз сирупом, а зоз других файтох направце сок.
Час тирваня: 10—12 мешаци.
Одмарзованє: 3 годзини на хижней температури. Бобки додайце до овоцовей шалати вєдно зоз сирупом.

ЯБЛУКА
Пририхтоване: очисцце од лупи, нарежце на фалатки, бланшируйце у сладким сирупу 3 минути. З мегчейших направце компот або овоцову кашу. Натарти поцукруйце и змаржнїце най послужа як полнєнє за питки и рейтеши.
Час тирваня: 12 мешаци.
Одмарзованє: 5 годзини у фрижидеру. За компот або колачи похаснуйце неодмарзнути (не почарня).

ПОЛЬСКИ ЯГОДИ
Пририхтоване: узрети але тварди и здрави змаржнїце сирови, без додаткох. Можеце их змарзнуц як кашу або сок.
Час тирваня: 12 мешаци.
Одмарзованє: 4—5 годзини у фрижидеру, але послужце цо твардейши.

КАЙСИ
Пририхтоване: узрети але здрави очисцце од лупи и бланшируйце 15 секунди. Змаржнїце их у цукру або, лєпше, у сирупу. Барз узрети — як компот або кашу.
Час тирваня: 12—14 мешаци.
Одмарзованє: 5—6 годзини у фрижидеру. Змарзнути кладзце до колачох.