Живини и дзивини очисценей одрежце главу, добре очисцце зоднука и вимийце зоз чечуцу воду и на сухо поуцерайце. Цалу живину виполнїце з лабдочку алуминийней фолиї (же би остало цо менєй воздуху) и добре сцишнїце док ше змарза. Не кладзе нїяки додатки анї надзивку скорей од змарзаня.
Заяца дзивого або домашнього можеце змарзнуц цалого, але забера вельо места, та го лєпше порезац. И дробну дзивину и живину тиж можеце змарзнуц у фалатох; змаржнїце их порозкладани або у порцийох. Курене месо и шунка стоя барз добре на нїзких температурох. Млєте месо стої три мешаци, а можеце тото месо цо го сцеце помлєц змарзнуц и у фалаце або фалаткох, та помлєц одмарзнуте, скорей як цо го похаснуєце.
Вельку дзивину змарзайце у векших фалатох, але у вецей мещкох запаковану пре моцни запах.
Рибу змарзайце лем кед є цалком швижа, значи найпознєйіие 24 годзини по лапаню. Лєпше ю змарзнуц сирову як готове єдло. За змарзанє муши буц совершено очисцена, а квалитет будзе лєпши кед є швидше змарзнута. Кед змарзаце порезану рибу, вецка главу и подлєйши фалатки вихаснуйце на юшку (котру тиж можеце змарзнуц).
Млєко и млєчни продукти тиж можеце змарзнуц, а и вайца, алє без шкарупини.

ГОВЕДЗИНА — ВЕКШИ ФАЛАТИ — НА ПЕЧЕНЄ
Пририхтоване: одлєжане месо закруцце до фолиї або до мещка.
Час тирваня: 10—12 мешаци.
Одмарзованє: 12 годзини у фрижидеру або такой варце.

ГОВЕДЗИНА — ОДРЕЗКИ
Пририхтоване: одлєжане месо нарежце на одрезки та их ло порцийох змарзайце у мещох або фолиї.
Час тирваня: 10—12 мешаци.
Одмарзованє: 8 годзини у фрижидеру (ценши одрезки менєй) або такой варце и пражце.

ГОВЕДЗИНА — ФАЛАТКИ
Пририхтоване: одлєжане месо нарежце на фалатки спрам ламенки (ґулаш, паприґаш и ин.) та змарзайце у порцийох. Час тирваня: 8—10 мешаци. Одмарзованє: 8 годзини у фрижидеру або такой варце.