Желєнява муши буц швижа и здрава, так же би ше при чисценю од нєй одруцело лєм тото цо наисце треба же би одпадло.
Коло того же ше хаснуе тих дньох кед єй сезона, желєнява ше може конзервовац и за жиму. Конзервованє желєняви може ше окончиц на вецей способи. Желєняву за юшку и кромплї кладзе ше до долїка. Вельку часц желєняви охабя ше у оцту або преляту з росолю. Цибулю ше плєце до венцох, алє при тим ше вибера лєм тоту хтора ма здраву кошульку хтора ю будзе охраньовац од губеня и мразу. Дзепоедну желєняву мож и влєце на моцним слунку сушиц, а вжиме мачац до лїтней води и потим хасновац. Тота желєнява хтора ше суши на слунку то мауни, белава парадича и печарки.


ОВОЦ

Як и желєнява так и овоц нє ма вельку поживну вредносц. Овоц ма у себе лєм нєзначни количества бильчкох, але досц минерални солї и окреме витамини (Б и Ц). Мож шлєбодно повесц же овоц найважнєйше жридло витаминох у нашим костираню. Овоц ма у себе од 5—20 проценти цукру, досц целулози, а найвецей води. Количество цукру у овоци нє шме ше оценьовац по сладким або квашним смаку хтори воно ма, бо овоцова квашнїна може вецей або менєй тот смак пременїц. Так, наприклад, у яблуку єст вецей цукру як у малини або ягоди, гоч малини и ягоди сладши. Интересантни и факт же хори (та так и гевти од цукровей хороти) лєгчейше подноша цукєр з овоцох як обични цукер.
Прето же овоц ма у себе надосц води, досц цукру а мало бильчки, хаснує ше як особлїва диєтална пожива (диєта з овоцу) при хорих од шерца и покруткох, при артериосклеротичарох, за худнуце итд. Пре змист у целулози и овоцових квашнїнох, овоц ма лєгке пурґативне дїйство. Гоч ше то звичайно рахує, овоц нє спада до шора легко претровлївих поживових артиклох.
Овоц плод рижних древох. Рижни файти овоци рошню и у нас, а дзепоєдни файти привожи ше звонка. У овоци єст найвецей води, потим витамини, целулози и минерални состойки. Овоцово соки у истим чаше пречисцую крев и барз вигодно вплївую на органи за претровйованє.
Овоц ше пред хаснованьом чисци або умива. То ше роби пре предосторожносц же би ше до орґанизма нє унесло заразни бацили. Познате же яблука, грушки, брескинї и кайси нє треба чисциц, алє лєм умивац понеже у скорки, односно лупки маю найвецей витамини.
Окрем тей овоци (яблуко, грушка) єст и овоц хтора ма у себе досц угльови гидрати. До тей групи спадаю: мандулї, лїсковци, ґестинї, урми и смокви.