ДЗИВИНА
Пририхтоване: такой очисцце нукашньосц и охабце най виши на воздуху, пирйова 1 дзень (лем фазан 2—3 дні), дробни бундичкаре 2 дні', векши З дні'. Потим одстраньце пире або бундичку, очисцце од бланох и порежце на фалатки.
Час тирваня: пирйова дзивина 5—6 мешаци, бундичкаре (л—8, фалатки меса велькей дзивини 4—6 мешаци.
Одмарзованє: у фрижидеру або на хижней температури, як и друге месо. Векши фалати найлєпше нєодмарзнути, але без амбалажи положиц до маринади (пацу) и тримац 2 дні у фрижидеру. Месо з часу на час треба обрацац.

РИБА
Пририхтоавнє: найлєпша риба на змарзанє 3 годзини по лапаню. О 24 годзини ю вецей нє змарзайце. Очисцце ю и порихтайце так як кед бисце ю такой варели або пражели, та закруцце до фолиї або покладзце до мещкох (дробни змаржнїце иоединєчно, та их вец покладзце до мещкох).
Час тирваня: масни файти 2—4 мешаци, нємасни 8 мешаци. Кажда риба найлєпша у першим мешацу.
Одмарзованє: 3 годзини у фрижидеру або варене и праженє ище кед є змарзнута.

РАКИ И КОРИТКА
Пририхтоване: Найлєпше их змарзнуц о три годзини после улову. Раки най буду ище живи, уварце их, та по дзеки виньце месо. Єднак поступайце и зоз коритками. Векши фалатки меса змаржнїце окреме, та преложце до мещкох. Месо кориткох положце до зоз алуминийну фолию обложеней судзини, та змарзнуту ,,цеглу" премесцце до мещка.
Час тирваня: 4—6 мешаци, раки 4 мешаци.
Одмарзованє: 2—4 годзини у фрижидеру, зависно од велькосци.