ба. За колачи або слани едла можеце их помишац з миксером (витрепац) и додац дакус солї або цукру. Одмарзайце их у фрижидеру або вонка, але герметично заварти мещок отворце аж кед ше цалком одмаржню. Одмарзнути бильчки можеце витрепац на шнїг.
Час тирваня: 12 мешаци.

Змарзованє готових єдлох

Дома можеце змарзнуц кажде готове єдло, з мало винїмками. Просто, кед рихтаце даяки ґулаш або колач, направце два раз або три раз вецей, цо вам однеє лєм кус вецей часу, а готове єдло будзе іготим досц лєм одмарзнуц о даскельо дні (або мешаци). Крем доварених єдлох можеце змарзнуц и на поли докончени (напр. лєм препражене месо або сирове цесто за питку).
Не змарзайце єдла зоз шметанку або вайцами (напр. майонез або мачанки зоз шметанку). Але таки єдла можеце змарзнуц на поли докончени, та до подгратих додайце вайца або шметанку. Анї єдла з кромплями не добре змарзац, але змаржнїце полуготови, та вец познєйше доложице кромплї. Нїяки єдла з вайцох нє треба змарзовац. Єдла зоз цеста (резанки) або рискашу лєпше увариц пред єдзенвом як змарзац. Винїмок лєм цесто и ґомбовци зоз кромпльох и цеста.
Нїґда нє змарзайце знова раз одмарзнуте єдло!
Єдла котри наменєни змарзованю варце або пражце дакус кратше як кед их такой єце, бо ше варене предлужує под час подгриваня. Крем солї друга присмачки лєпше додац при подгриваню. И сольце менєй, бо соль очежує змарзованє. Похаснуйце цо менєй масци.
Юшки и друга чечни єдла направце цо густейши, концентруйце — легко додаце води при подгриваню, а на тот способ зашпоруєце места у змарзовачу.
Барз добре можеце змарзнуц хлєб, печиво и колачи подобни бисквитом. Час тирваня: 8—10 мешаци. Одмарзайце на хижней температури або 15—40 минути у зогратей рерни.
Барз швидко ше прешвечице же вам ше баржей виплаци змарзнуц готове єдло як змарзованє (даєдних) сирових поживових артиклох. Бо, без огляду же чи робице, або одходзице на драгу або просто шпоруєце час, вше можеце легко одмарзнуц готове єдло. Зоз помоцу глїбокого змарзованя, єдла котри ше муши порихтац у векшим количестве и кед ше нє шицки потроїла, мож знова змарзнуц на вецей „порциї" и хасновац спрам потреби.