Змарзайце лем едла котри рихтаце зоз здравих, швижих артиклох. Змаржнїце их накадзи ше охладза (масним знєйце пасмо масци з верху!).
Час тирваня (приблїжно): варена желєнява, ридки и густи юшки — 3 мешаци; варена риба без мачанки — 1 мешац; риба варена у мачанки — 2 мешаци; печене месо и цала живина — 3 мешаци; печена масна швинїна, месо у нємасней мачанки — 2 мешаци; печена швинїна и масни єдла з месом — 1 мешац; печени колачи — 2 мешаци; тварди колачи — 8—10 тижні.
Одмарзованє: найлепше през ноц у фрижидеру. Кед ше вам понагля, положце рерну на 180 ступнї або з амбалажу до жимней води.

Змарзовач кед нєт струї

Власнїкох ладох и орманох за змарзанє бриґує питане же чи препаднє шицка змарзнута пожива кед нєстанє електричней струї. Бриґом нет места, бо добре наполнєни змарзовач може без струї витримац 48 годзини, а кед є празнєйши та тельо меней. Кед напредок знаце же не будзе струї, вец наполнїце пластични мещки зоз коцочками ляду и зоз тим пополнїце пражнїни медзи змарзнуту поживу.
Важне правило: не отверайце змарзовач кед нєт струї, а ище меней вертикални орман за змарзанє, бо цепли воздух до нїх „навалі", а жимни — як чежши — просто „вичури". Анї по укапчованю струї змарзовач ище даскельо годзини не отверайце.
Змарзовач добре тримац у найжимнєйшей часци квартеля.