ЧИСЦЕНЄ ШПЛЯХОХ


И найкрасши шмати мож завлачиц, а кед маю шпляхи, та нє випатраю крашнє. Найлепше ше шицки шпляхи чисца док су швижи, нєприсушени.
Єст вельо средства за чисценє шпляхох. Найпознатши бензин, алкогол, терпентин, амонияк, горуца мидлїна, розблажени и заграти есенц, чаї з рижних рошлїнох, рижни детердженти и мидла, лїсце и корене рижних рошлїнох и др. Скоро шицки тоти средства легко набавиц. Лем кед повеце же од чого шплях та вам апатикар або тарґовец да цо треба.
Шицки средства за чисценє треба же би були на едним месце, при руки, на каждей фляшки най пише цо у ней, а. тримац их цо далей од огня.
Шицки материї котри чисцице перше ощеткайце од праху.
При знїманю шпляхох перше похаснуйце благше сред ство, та кед нє поможе, похаснуйце моцнєйши средства. Прето перше средство розблажце з лтїну воду, особено кед чисцице финши материял. А кед нє поможе, похаснуйце нєрозблажене средство.
Же бисце були сиґурни же нє зидзе фарба, перше вииробуйце средство на даякей рендочки з истей материї.
Найлєпше очисциц шпляхи так же би ше по сушеню нє нидзело место дзе чисценє. То ше посцигує найлєгчейше на тот способ: под платно хторе чисцице подложце даскельо новински папери же би упивали нєпотребну влагу, а место коло шпляха намачайце з воду же би ше шл лях не ширел. Потим шплях чисцце з рендочку або шпунджию намачану у одвитуюцим средстве. Кед ше шплях страци, закрийце тото место з упивацим папером и прейдзце по нїм з горуцу пейґлу. Потим платно умийце у цеп лей води до хторей сце додали дакус амонияку, з мидлом, и виплокайце у чистей води.
Други способ ище простейши. Перше намачайце з бензином (кед же ше з нїм тот шплх знїма) место коло шпляху, а