аж вец шп лях (рендочка най будзе истей або подобней фарби як и платно). Тотплях чухайце док ше цалком не страци. Кед платно бляде та ше на нїм обачує масни шлїд, тоту часц очухайце з ренду намачану до цеплей мидлїни и оплокайце зоз чисту воду.
Масни шпляхи. — Швижи шпляхи од масци або олею з волняного або штучного платна найлєгчейше очухац зоз талком. На шплях посшще талку и охабце най стої 24 годзини. Потим платно лєм вищеткайце.
Тиж ше таки шпляхи добре чисца зоз кромпляну муку, бо вона упива масц.
Мож и на тот способ: масни шплях премасцце з ридку кашу маґнезиюму и бензину. Бензин ше випари а маґнезиюм вищеткайце.
Кед не маце иншаки средства, масни шплях можеце вичисциц зоз хлєбову мекушку. З ню длужей чухайце по шпляху, та ше платно вичисци. З мекушку мож зняц и шпляхи од швижого єдла.
Таки шпляхи з офарбеного платна можеце одстранїц з амониячну воду и лїтну мидлїну. Потим тоту часц платна умийце у чистей води.
Зоз гадвабних платнох масни шпляхи ше знімаю лєбо з бензином лєбо з етером з амониячну воду, а потим ше виплокаю у чистей води.
Зоз памучного платна масни шпляхи ше чисца з мидлїну и цеплу воду.
Стари масни шплях знєєце кед го добре намасцице зоз кашу каолину и води и охабице най постої док ше цалком нє висуши, а потим го добре вищеткайце.
Масни шпляхи можеце очисциц и зоз цеплу воду у котрей були варени очисцени ґестинї. До литри води положце 'І—5 очисцени ґестинї (дзиви) и варце дотля док у гарчку нє останє лєм ферталь литри ґестиньовей юшки. Зоз тоту юшку накачайце рендочку ц чухайце по забрудзених местох, а вец платно виплокайце зоз жимну воду.
Шпляхи од зною. — На штиканим облєчиве з волни шпляхи од зною почухайце з мишанїну єдней часци бораксу и 9 часцох води.
Зоз гадвабних платнох их можеце одстранїц з мидлозим шпиритузом, хтори мож набавиц у апатики, лєбо кед их почухаце з рендочку намачану до мишанїни 10 ґрамох амонияку, 20 грамох алкоголу и 30 ґрамох етеру. (Тоту чечносц тримайце у добре завартей фляшки!).
Добре средство процив шпляхох од зною то и оцет зоз котрим треба шплях вецей раз почухац.