Шпляхи од трави. — Желєни шпляхи од трави и других рошлїнох вичухайце зоз шпиритузом, а потим их вирайбце у мидлїни и виилокайце. З билого платна шпляхи од трави ше поступне траца кед платно райбеце у оксидираней води.
На фланелским облечиве: шпляхи тримайце голем два годзини у мишанїни єдней часци ґлицерину и єдней часци бильчка, а вец их умийце у води.
Шпляхи од млєка. — Тоти шпляхи чежко ше знімаю. Такой их посцерайце зоз чисту ренду, намасцце зоз жовчком розпущеним у дакус води и вичухайце з етером. Потим шпляхи сциха очухайце з вату намачану до ґлицерину, та их вирайбце з лїтну воду.
Так ше чисца и шпляхи од билей кафи и чоколади.
Шпляхи од вайцох. — Охабце най ше осуша, та вец их з ножом ошкрабце и умийце у жимней води до хторей додаце дакус оцту. Кед шплях на платну хторе мож райбац, вирайбце го и то перше у жимней води.
Таки шпляхи мож зняц и зоз шпиритусом хторому додате дакус води.
Платно забрудзене з бильчком перше намасцце з ґлицерином и вичухайце з влажну солю а потим з мидловим шпиритусом. На остатку го вирайбце зоз лїтну воду у хторей єст дакус оцту.
Шпляхи од вина. — 3 билих парткох шпляхи од вина знєєце кед их такой посипеце зоз солю и нацадзице на нїх лимунового соку, та их о 5—6 годзини вирайбеце у лїтней води, лєбо кед их вирайбеце у цеплим млєку або води до хторей сце додали дакус амонияку, а вецка их виплокайце зоз чисту воду.
Платно зоз шпляхом од чарного вина намачайце до билого вина и охабце най стої даскельо минути. Потим платно вирайбце у даскелїх водох.
Шпляхи од пива. — Знімаю ше з лїтну воду хторей додати мидлов шпиритус або ше вичухаю з ґлицерином и виллокаю у превареней води.
Шпляхи од кафи и чаю. — Перше их очухайце з ґлицерином а вец виплокайце з горуцу воду и алкоголом, або позберайце кафу з упивацим папером а шпляхи очухайце з ренду замачану до даякого детердженту.
Стари шпляхи од кафи одстранїце кед платно охабице най преноцуе у мишанїни єднаних часцох ґлицерину, амонияку и води, а потим го виплокаце у лїтней води.