часцох води помишаней з дакус алкоголу, намачайце забрудзени места а вец платно виплокайце у води.
З волняного платна: шпляхи почухайце з 90процентним алкоголом. При тим под шпляхи положце вату, хтору под час чисценя даскельораз пременїце.
Шпляхи од белавидла. — Шпляхи од белавидла за облєчиво одклонїце кед платно тримаце у води до хторей сце уляли дакус есенцу.
Шпляхи од кармину. — Вичухайце их з етером, та платно вирайбце у лїтней мидлїновей води.
Шпляхи од садзи. — Забрудзене место треба посипац зоз солю, а о даскельо минути добре вищеткац.
Жовти шпляхи од розпеченей пейґли. — Можеце их одетранїц зоз платна кед тото место дакус длужей чухаце з рендочку намачану у шольки до хторей положена ложичка бораксу. Потим тото место вирайбце зоз чисту воду и аж кед ніє цалком осуши — випейґлайце го.
Окрем того, жовти шпляхи од пейґли можеце одклонщ и кед до рендочки положице ложку солї, зложену ю лоложице прейґ пожовкнутого места та прейґ нєй прейдзеце з горуцу пейґлу.
Тиж можеце опробовац и тот способ: пожовкнуте место намачайце зоз чисту воду, посипце зоз солю, а вец положце на слунко. Кед ше осуши, платно добре вищеткайце.
Масни штофово ґалери. — На реклох и капутох очисцице з розпущешну з єдней шольки води и 2 ложкох нишадору, хтори треба же би бул крашнє розпущени. Зоз чисту щетку намачану до тей мишанїни длуго щеткайце ґалєр.
Мож их очисциц и з ропущенїну 2 ложкох амонияку и 2 ложкох шпиритузу, або мишанїну єдней часци амонияку и 10 часцох води. З тоту мишанїну длужей чухайце забрудзени места.
Блїщацосц на панталонох, сукньох и вообще шматох зоз штофу одклонюе ше з лїтну розпущенїну есенцу у води, зоз котру треба платно очисциц, а кед ше осуши — випейґлайце го прейґ мокрей ренди (але так же би ренда остала полувлажна).
Блїщацосц зоз штофових шматох добре ше знїма зоз щетку намочену до мишанїни 1 литри води, 10—15 ґрамох алкоголу и пол ложички амонияку.
Кед чарна еомотска (баршоньова) шмата од праху, очухайце ю з овлажену пшунджию або з мокру найлонску ботошу.
И вода у хторей ше варела пасуля одличне средство за одклоньованє блїщацосци зоз шматох, а способ чисценя исти.