Чарни и цми белави (теґет) шмати хтори од пдаху и виблїщени добре очисцце зоз шпунджию або ренду намачану до пива.
Шпляхи од виксу ше чисца зоз терпентином.
Шпляхи од догану райбу ше у обичней мидлїни и виварюю у лугу (на билих платнох); за офарбени платна треба направиц мишанїну сумпорней квашнїни (10 капки напол литри води), та зоз тим чисциц шплях.
Шпляхи од ликеру ше чисца так як и шпляхи од пива або догану.
Шпляхи од вапна чисциме з рендочку замачану до есенцу.
Шпляхи од минералних олєйох (моторних олєйох) зоз памучних платнох одстранюю ше з маслиновим олєйом, а потим ше виварюю у розпущенїни масней соди (шалітри).
Шпляхи од води. — Тоти шпляхи охабиме кратки час над пару, та ше страца, але платно зоз тим траци свою блїщацосц.
Шпляхи од влаги з облєчива барз чежко очисциц. Попробуеме з мишанїну мидла, кухньоевй солї, лимуновей юшки и крохмалю. Зоз тоту мишанїну намасциме шплях з обидвох бонох и охабиме го най ше осуши.
Шпляхи од мочу чисца ше зоз розридзеним амонияком, або з лимунову юшку.
Зоз калапох шпляхи од зною, або масни шпляхи, одстранїме так же их намачаме з воду у хторей пред тим розмуцени цинков пращок. Кед ше тоти места осуша, ощеткаме их зоз тварду (драпацу) щетку, намачану до жимней води.

Ище даскельо хасновити поради

Чисценє фиронґох, драперийох и килимох (тепихох) з
полиш. Кед вам тоти предмети з волни, за котри ше зна же легко збераю прах, вецка их треба найменєй два раз до рока добре вичисциц, и то на таки способ: перше одстранїце назберани прах, а потим з едну щетку намачану з оцтом кед лєто, односно зоз капусну юшку кед жима або яр, добре вищеткац а потим винєсц най ше вилуфтираю. Фарби зоз тим буду ошвижени и достаню першобутну блїщацосц и красу.