Кед ше пожива пририхтує на олєю, муши ше мерковац же би тот олєй бул швижи, без чежкого запаху. Скорей хаснованя олєй ше муши зограц та аж вец хасновац. На олєю ше пририхтую рижни запражки и мачанки. З нїм ше залїваю шалати, а у остатнім чаше у кухнї вше вецей заменює масц.


ЦУКЕР

Цукер барз важни поживови артикл у обисцу. Ма у себе гидроґен, оксиґен и углєнїк. Розпущує ше з помоцу шлїни у устох, та з черевох преходзи до креви и печинки. Кельо с важни як поживови артикл, тиж так є значни як средство процив губеня овоци и других поживових артиклох хтори ше одклада за жиму. Цукру єст у поживових артиклох у рижних количествох: млеку, меду, овоци, плодох, крохмальох и кореню. Найвецей го єст у кореню цукровей цвикли, прето ше вельки количества цвикли шеє же би ше з преробйованьом по фабрикох од нєй достало цукер.
Цукер ше хаснує у обисцу як додаток рижним поживовим артиклом, алє тиж так од цукру ше правя и рижни лакотки.
Зоз цукром ше правя колачи, торти, креми, сладоляди, цеста, а служи и за посипованє готових колачох. Тиж так з цукру и води правя ше бонбони, потим з овоцми сладке и рижни компоти.
Цукер спрам потреби мож вариц у шейсцох рижних густосцох. Перше: цукер за сладке, потим цукер за цукрованє овоци, цукер як додаток шампити, цукер за карамели, цукер за фондан и цукер з мишанїну бильчкох за глазури.
Як цо зме надпомли, цукер бави барз важну улогу у обисцу. Окрем того же є барз поживни, од нього ше правя найлуксузнєйши лакотки, починаюци од нашого правеня сладка, та аж по найпростейши и найлєпши колачи. (Цукер бул и останє єдна з найважнєйших потребох у обисцу.)


РИСКАША

Рискаша спада до шорох житох, а рошнє у цеплих мочарних предїлох. Зарна рискаши находза ше у класкох. Накеди ше пообера, лупи ше од своей лупи и чисци. На тот способ достава ше билу, такволану ґлазовану рискашу хтора худобна у витаминох групи Б, бо ше тоти витамини находза у лупи хтора ше при чисценю одруцує. Виключне хаснованє ґлазованей рискаши у костираню приводзи до авитаминози Б познатей як „берибери". Добра файта рискаши треба же би була била, превидна, длуговаста, зоз шицкима єднакима зарнами. Подла рискаша жовкавей фарби, а и смак єй нє добри.