Желєни гращок
Желєнява за дзеци
Живина печена
Жимна хринова мачанка
Жимна чоколадова ґлазура
Жимски колач
Житна пита
Жовчок (за дзеци)

З
Закруцена „Штефания"
Замешка
Замешка кромпльова
Замешка печена
Запечена руска мутькалица
Запечени карфиол
Запечени мадярски резанки-галушки
Запечени палачинки (слани)
Запечени шпаґети
Запражена рашкова (кимова) юшка
Запражена юшка
Затрепани галушки
Заяц дзиви на квапшо
Заяц домашнї або дзиви печени
Заяц домашні або дзиви поховани
Звичайна кашочка
Зебра торта

И
Италиянска пита

К
Кайсов сок
Кайсово колачиїки
Какао колачи
Какао коцки
Какао ликер
Какао питка
Какао торта
Какао у води
Какао у млєку
Калудєрски паприґи
Канапе
Канапе зоз сиром
Канапе на колєчкох зоз кифли
Канапе на пражинки
Капочки за юху
Капочки зоз цеста
Капусна мачанка
Капусна юшка
Капусна юшка
Капуста греческа
Капуста зоз шкварками
Капуста квашна
Капуста сладка
Капуста сладка динстована
Капустова шалата
Капустова шалата попражена
Капущанїки
Карапачи (надувари)
Карапачи полнєни
Карменадла филована
Карменадли у прелїве
Карменадла филована
Карфиол
Карфиол (диєтални)
Карфиол запечени
Карфиолова юшка
Кафов ликер
Кафава ґлазура
Кафава торта
Качка дзива печена
Каша
Каша зоз ґрису
Каша зоз кексох
Каша зоз кромпльох
Каша зоз хлєба
Каша з рискаши
Каша з яблукох
Кашочка звичайна
Квасова паштета
Квашна вайцова юшка
Квашна капуста
Квашна шункова юшка
Квашна юха без шметанки
Квашна юха зоз шметанку
Квашна юшка
Кекси
Кекси на машинки
Келераб
Келераб з рискашу
Келерабова юха
Кель
Кель варени
Кимова (рашкова) запражена юшка
Кинґсберґски кульки
Китайски танєр
Кифли ванилийоїво
Кифли з орехами
Кифлочки ванилийово
Кифлочки зоз шункку
Кифлочки слани
Кнедли (ґрисово галушки)
Князово колачи
Кокосово пуслочки
Коктел поґачики
Колач бокельоки
Колач вишньов
Колач владически
Колач жимски
Колач мраморни
Колачи гнєцени (покераї)
Колачи дамски
Колачи какао