Паприґн калудєрски
Паприґи полнєни
Паприґи полнєни (диєтални)
Парадичи белави
Парадичи белави полнєни
Парадичи полнєни
Парадичи полнєни зоз сировим месом и жовчками
Парадичи полнєни зоз шунку и майонезом
Парадичова мачанка з ребрами
Парадичова шалата
Парадичова юха
Парастски фриштик
Парма котлети
Пасуля била
Пасуля желєна
Пасуля з подбивку
Пасулл на густо
Пасуля на тепши
Пасуля у пецу
Пасульова юха
Паштета
Паштета домашня зоз курчеца
Паштета квасова
Паштета месова
Паштета печинкова
Паштета шкваркова
Паштета шункова
Периночки
Перши целячи полнєни
Петровска (словацка) колбаса
Петрушкова мачанка
Петрушкова мачанка зоз шметанку
Печена дзива качка
Печена живина
Печена замешка
Печена паприґа
Печена риба з кромплями
Печена риба з рискашу
Печена риба у цибульовей мачанки
Печена ярабица з рискашу
Печена ярабица у виновим соку
Печене курче
Печене праше
Печенє целяче
Печенє швиньске у софту
Печени домашнї або дзиви заяц
Печени струча з кромпльового цеста
Печени яблука
Печинка (за дзеци)
Печинка била на квашно
Печинка пражена
Печинкова паштета
Печинково ґомбовчики (галушки)
Пилав
Пире з ґестинями
Пире-кромплї
Пире кромплї за дзеци
Пироги
Пироги зоз шунку
Пироги на галицки способ
Пита вишньова
Пита житна
Пита зоз шпинату (Попайова)
Пита италиянска зоз курецину
Пита кромпльова з маджуном
Пита кукурична
Пита макова
Пита орехова
Пита сирова
Пита слана зоз сиром
Пита чоколадова
Пита яблукова
Пита вишньова
Питка добош
Питка з маком
Питка з масцу
Питка зоз сиром
Питка какао
Питка лимунова
Питка орехова
Питка салакарова
Питка складана
Питка хлєбичкова
Пица зоз парадичами
Пица наполитана
Плюцова юшка
Поґачи пунч
Поґачики зоз кромплями
Поґачики зоз сиром
Поґачики зоз шкварками
Поґачики зоз шкварками 1
Поґачики коктел
Поґачики пражени зоз сиром
Поґачики пунч (нон плус ултра)
Подковки лїсковцово
Полнєна бундава
Полнєна векна без меса
Полнєна вєкна з месом
Полнєни бундавки
Полнєни котлети
Полнєни надувари (карапачи)
Полнєни паприґи
Полнєни паприґи (диєтални)
Полнєни парадичи
Полнєни роженьчки
Полнєни целячи перши
Помаранчецов крем
Помаранчецов сок
Помаранчецово венчики
Попайова пита зоз шпинату
Попарена желєна шалата
Попражена капустова шалата
Похована бундава